کاربرد کاشت ایمپلنت دندان در دندانپزشکی

تاریخ انتشار - ۳۰ خرداد ۹۷

کاربرد کاشت ایمپلنت دندان در دندانپزشکی

با پیشرفت علوم پزشکیدر حوزه ی دندانپزشکی روش های موثر زیادی برای درمان و زیبایی دندان ابداع شدهاست. بدون شک کاشت ایمپلنت دندان از موثرترین روش های ابداع شده در این حوزه استکه مزیت ها و کاربردهای زیادی دارد. دندان های شکسته شده و از بین رفته خصوصا اگردندان های پیشین باشد در زیبایی افراد تاثیر بسزایی دارد، استفاده از پروتزهایمختلف یکی از روش های جایگزینی دندان های از دست رفته می باشد. کاشت ایمپلنت دندان از روش های جدید و موثری است که بااستفاده از پایه های سرامیکی و فلزی محکم چون تیتانیوم که شبیه به ریشه دندانطراحی شده اند، تاج های دندان را بازسازی کرده و زیبایی و سلامت دندان ها را بهافراد باز میگرداند. این پایه های سرامیکی یا فلزی درون استخوان فک جایگذاری شده وپروتز دندان به پایه متصل می گردد. یکی دیگر از کاربرد ها و مزیت های ایمپلنت هایدندانی این است که می توان در افرادی که تمامی دندان های خود را از دست داده اند،می توان در هر فک با قرار دادن چند ایمپلنت دندان پروتزهایی متحرک اما محکم و بدونلغزش ساخت و یا پروتز های متحرک را ثابت و محکم کرد. در چندین سال گذشته کاشتایمپلنت دندان روش درمانی رایجی بوده و به سبب استحکام بالا و شباهت زیاد به دندانهای طبیعی مورد استقبال واقع شده است.


هزینه ی کاشت ایمپلنت دندان


عوامل متعددی در قیمتکاشت ایمپلنت دندان موثر می باشد که از این عوامل می توان به برند فیکسچر، جنس فیکسچرایمپلنتدندان ، کیفیت و جنس پروتزها، تخصص دندانپزشک، میزان آسیب دیدگی دندان، تعداددندان های ایمپلنت شده، مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی، نوع بیمه ی بیمار و تخصصدندانپزشک اشاره کرد.

ویژگی های ایمپلنت خوب و باکیفیت

سیستم های ایمپلنتیدارای تنوع گسترده ای بوده و با توجه به تشخیص متخصص دندانپزشک یا ایمپلنتولوژیستاز ایمپلنت های خاصی استفاده می شود. ایمپلنت‌های دندان در برندهای مختلف تحتاستانداردهای بین المللی توسط شرکت‌های وارداتی معتبر در ایران عرضه شده که هرکدام از آن ها مزیت ها و کاربردهای خاص خود را دارا می باشند. به سبب گستردگیبرندها و ایمپلنتهای دندان مختلف شناسایی و آگاهی از برندهای معتبر و ویژگی هایایمپلنت های خوب و باکیفیت اهمیت خاصی می یابد. یک سیستم ایمپلنت خوب و باکیفیتدارای ویژگی های بارزی چون تولید در شرایط استریل و بدون آلودگی، بسته بندی درشرایط استریل، دارای برند معتبر و خوش نام، دارای نشان استاندارد ملی و بینالمللی، ایمپلنت دندان ثبت شده در وزارت بهداشت با درجه ی ممتازA، مورد تایید در انجمن های علمی دندانپزشکی در داخل و خارج کشور میباشد. علاوه بر این مشخصات، مشخصات دیگری چون تاثیر ایمپلنت دندان در کاهش تحلیلاستخوان، راحتی بارگذاری ایمپلنت دندان دراستخوان فک ، کمک به استخوان سازی، عوارضاحتمالی بسیار کم، امکان فراهم کردن سهولت کار برای متخصص، خلوص سطح فیکسچر، میزانتخلخل و زبری سطح فیکسچر، میزان تمایل به اتصال با پروتئین ها در روند استخوانسازی، تنوع قطعات سیستم ایمپلنت دندان، طول فیکسچر، جنس روکش فیکسچر، میزان سطحتماس فیکسچر با استخوان، میزان تاثیر ایمپلنت در روند استخوان سازی، جنس و نوع فلزو گرید آلیاژ به کار رفته در سیستم ایمپلنت در کیفیت و تعیین قیمت کاشت ایمپلنتموثر می باشند.

تاثیر نوع فلز و روکش ایمپلنت در قیمت و کیفیت

همانطور که بیان شدعوامل متعددی چون جنس فیکسچر و روکش آن در کیفیت و تعیین قیمت سیستم ایمپلنت نقشمهمی دارد. به طور مثال در نوعی سیستم ایمپلنتی از فلزی به نام تنتالوم به جایتیتانیوم استفاده شده که باعث بالا رفتن قیمت و کیفیت سیستم ایمپلنت دندان شدهاست. این فلز باعث کاهش تحلیل استخوان شده به راحتی در استخوان فک جایگذاری میشود. در نوعی برند با توجه به کاربرد و ساختار فیکسچرهای ایمپلنت از گرید 1 تا 5تیتانیوم استفاده شده که این فیکسچرها به صورتی طراحی شده اند که بیشترین میزانتخلخل را داشته باشند که باعث خلوص سطح و در نتیجه تسریع در روند استخوان سازیداشته باشند. در سیستم های ایمپلنت دندان، فیکسچرها حتما باید دارای روکش باشند کهباعث افزایش تحریک رشد بافت استخوان فک می گردد. تقریبا تمامی برندهای ایمپلنتیعرضه شده در بازار دارای روکش بوده و جنس روکش آن ها از هیدروکسی اپاتیت می باشد. هیدروکسیآپاتیت بیشترین شباهت را به بافت استخوان داشته و به سبب اتصال و چسبندگی مطلوب آنبه بافت استخوان مورد توجه قرار گرفته است. هیدروکسی آپاتیت از تحلیل رفتن استخوانفک جلوگیری کرده و با تحریک رشد سلول های استخوانی و سلول های استخوان ساز باعثدرمان و بهبود پس از ایمپلنت می گردد.

شرایط عمومی بیماربرای انجام ایمپلنت دندان

فرد داوطلب برایانجام ایمپلنت دندان باید تحت نظر متخصص دندانپزشک شرایط فک، دهان و لثه ی وی موردبررسی قرار بگیرد. برای انجام ایمپلنت دندان، دهان و لثه باید عاری از عفونت باشدو استخوان فک فرد تحلیل نرفته باشد و کاملا سالم باشد، به همین سبب افرادی که دچارپوکی و نرمی استخوان می باشند نمی توانند از کاشت و جراحی ایمپلنت دندان برایدرمان استفاده نمایند. افرادی که دچار پوکی استخوان می باشند بعد از انجام پیونداستخوان قادر به انجام ایمپلنت دندان خواهند بود. افرادی که دارای دیابت کنترلنشده می باشند جزو افرادی می باشند که اغلب از انجام ایمپلنت دندان منع می شوند.بعضی از روش های درمانی نیز مانعی برای انجام ایمپلنت دندان می باشد، به طور مثالافرادی که رادیو تراپی، شیمی درمانی و یا اشعه درمانی انجام می دهند تا زمانی کهروند درمان آنها کامل نشده باشد از کاشت و جراحی ایمپلنت دندان منع می شوند.افرادی که دچار بیماری های قلبی و عروقی می باشند تحت نظر متخصص قلب با قطع و یاتجویز داروهای جدیدتر امکان انجام ایمپلنت دندان را می توانند به دست آورند، درغیر این صورت از جراحی و کاشت ایمپلنت منع می گردند. افرادی که دچار بیماری هایکلیوی مزمن هستند و یا افرادی که اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی دارند نیزنمی توانند از روش  ایمپلنت دندان برایدرمان دندان های از دست رفته خود استفاده نمایند.

نکات مهم در خصوص کاشت ایمپلنت دندان

ایمپلنت و یا کاشتدندان از روش های جدید و پیشرفته ای است که جایگزین بسیار مناسبی برای دندان هایمصنوعی و بریج های دندانی می باشد. اما با وجود باورهای غلط و شایعاتی که در خصوصایمپلنت دندان مطرح می باشد، بعضی افراد مایل به انجام جراحی ایمپلنت دندان نمیباشند، به همین سبب بالا بردن اگاهی در خصوص ایمپلنت دندان  بسیار اهمیت می یابد. یکی از باورهای غلط درخصوص ایمپلنت دندان این است که ایمپلنت دندان باعث آسیب به دندان های مجاور می شوددر صورتی که این باور از لحاظ علمی کاملا غلط بوده و از آنجا که در ایمپلنت از دندانهای مجاور به عنوان تکیه گاه استفاده نمی شود، هیچ گونه آسیبی به دندان های مجاور نمی رساند. یکی دیگر از باورهای غلط در خصوص ایمپلنت دندان این است که ایمپلنتباعث تحلیل استخوان فک می شود، در صورتی که این تصور هیچ گونه مبنای علمی نداشته واز آنجا که در فیکسچرها یا پایه های ایمپلنت از نوعی بیوسرامیک مانند هیدروکسیآپاتیت به عنوان روکش استفاده می کنند، نه تنها باعث تحلیل بافت استخوان نمی شودبلکه باعث تحریک رشد بافت و استخوان سازی نیز می شود. عفونت فک و لثه از شایعاتمطرح شده در خصوص ایمپلنت دندان می باشد که باید خاطر نشان کرد که ایمپلنت دندان یکروش جراحی می باشد که در محیطی کاملا استریل و از وسایلی کاملا استریل استفاده میشود. فیکسچرها و پروتزهای استفاده شده نیز در محیطی عاری از میکروب و آلودگی تولیدشده و جایگذاری می شوند، تمامی قطعات استفاده شده در ایمپلنت دندان دارایاستاندارد ملی و بین المللی بوده و مورد تایید وزارت بهداشت جهانی و وزارت بهداشتایران می باشد، از همین رو دلیلی بر عفونت پس از جراحی وجود نخواهد داشت. کاشتایمپلنت برای تمامی افراد بالای 18 سال و حتی افراد سن بالا که سلامت عمومی بدن رادارا می باشند ممکن بوده و تنها دلایل پزشکی می تواند مانع انجام ایمپلنت دندان شود.


مراقبت های پس از انجام ایمپلنتدندانی که به وسیله یایمپلنت جایگذاری شده است به مراقبت های خاصی نیاز دارد که این مراقبت ها باعث دوامدندان ایمپلنت شده و بهبود سریع تر زخم های بعد از جراحی می شود. در ساعات اولیه یبعد از جراحی ایمپلنت دندان، درد به سراغ شما آمده و در این حالت برای کاهش دردباید از مسکن ها استفاده نمایید. بعد از جراحی ایمپلنت دندان متخصص دندان پزشکبرای بیمار جهت جلوگیری از عفونت آنتی بیوتیک هایی تجویز می کند که مصرف آنهاضروری می باشد. از دست زدن و بازی کردن با محل جراحی باید خود داری کرده و برایبهبود سریع تر آنها بعد از هر وعده ی غذایی و میان وعده ها با آب نمک گرم شست و شودهید. افراد سیگاری باید توجه داشته باشند که مصرف سیگار بعد از ایمپلنت دندان باعثعفونت لثه شده و به همین سبب به مدت دو هفته یعنی تا زمان بهبودی کامل محل جراحیباید از مصرف سیگار به شدت خودداری نمایند. تا حدود یک هفته پس از کاشت ایمپلنت ازمصرف غذاهای سرد و سفت جدا خود داری کرده و غذاهای گرم و نرم را در وعده های غذاییخود بگنجانید. مصرف دهان شویه با نظر پزشک متخصص یک الی دو روز پس از انجامایمپلنت دندان صورت پذیرد. مسواک زدن مثل همیشه انجام شود و استفاده از گاز استریلبر روی محل جراحی تا از بین رفتن خونریزی ادامه یابد. استفاده از دندان های مصنوعیو پروتزهای متحرک تا دو هفته پس از جراحی ممنوع می باشد.


عوارض احتمالی کاشت ایمپلنت های دندانیکاشت ایمپلنت که ازموثرترین روش های درمانی برای دندان های از دست رفته می باشد، با وجود مزیت هاییکه نسبت به روش های دیگر چون نایت گارد، دندان مصنوعی و عصب کشی دارد، ممکن استدارای عوارض احتمالی باشد که این عوارض طبیعی بوده و برگشت پذیر می باشند. ایمپلنتدندان به دو صورت ایمپلنت موقتی و ایمپلنت دائمی انجام پذیرفته و هر کدام از آنهاعوارض خاص خود را دارا می باشند. در جراحی کاشت دندان چه از نوع ایمپلنت دائمی ویا موقتی تورم صورت تا چند روز پس از انجام جراحی امری طبیعی می باشد. برایجلوگیری از تورم صورت و یا بهبود آن می توان از کیسه ی آب یخ استفاده نمود وهمچنین از فعالیت های سخت به مدت چند روز اجتناب نمود. دندان کنار دندان ایمپلنتشده ممکن است مختصری لق شود که این حالتی طبیعی بوده و به سبب فشارهایی است که طیجراحی به آن وارد می شود که پس از مدت یکماه کاملا بهبود پیدا می کند و عارضه ایموقتی می باشد. 3 تا 4 روز بعد از کاشت ایمپلنت دندان، بیمار دردهای شدیدی رامتحمل می شود که مصرف مسکن های قوی مانند ژلوفن از راه های پیشگیری و کاهش درد میباشد. توجه داشته باشید که پس از انجام ایمپلنت دندان به مدت یک الی دو ماه غذاییبا دندان ایمپلنت شده جویده نشود و فشاری روی دندان وارد نشود، افراد سیگاری همباید به مدت دو هفته از مصرف سیگار کاملا پرهیز کنند و به مدت صد روز مصرف سیگاررا به دو نخ در روز کاهش دهند، در غیر این صورت فیکسچر ایمپلنت دندان جوش نخورده وممکن است ایمپلنت دندان پس زده شود. یکی از دلایل منع بیماران مختلف جهت انجامایمپلنت همین نکته می باشد.


چگونگی کاشت ایمپلنت دندانییک سیستم ایمپلنتی ازسه جز مهم به نام فیکسچر یا پایه ی فلزی، اباتمنت و تاج دندان یا پروتز دندانی میباشد. کاشت ایمپلنت دندان به طور کلی از مراحلی سلسله وار که شامل مرحله ی معاینهو بررسی کامل فک ، دندان و لثه با عکس رادیوگرافی و آگاهی کامل از سلامت عمومیبیمار، بازسازی استخوان، نصب پایه ی فلزی یا فیکسچر، آشکار سازی، قالب گیری، تعییناندازه و زاویه ی درست دندان ها، نصب و روکش می باشد. مجرب بودن و متخصص بودندندان پزشک، شرایط کلی بیمار، کیفیت و جنس قطعات انتخاب شده، کیفیت پروتز، مراقبتبعد از کاشت ایمپلنت دندان در موفقیت کاشت ایمپلنت تاثیر بسزایی دارد. به همین جهتتوصیه می شود که به مراکز معتبر و خوش نام جهت انجام ایمپلنت دندان مراجعه کرده وکیفیت کار دندانپزشک را نسبت به هزینه ی ایمپلنت در اولویت قرار دهید. ایمپلنت هایدندانی از آنجا که شبیه به دندان های طبیعی می باشند علاوه بر درمان می توانندزیبایی و لبخندی جذاب را به ارمغان آورند.