تعرفه ایمپلنت


  • تعرفه های ایمپلنت به شرح زیر می باشد:


ایمپلنت دنتیوم (جشنواره) 
۲.۵     میلیون تومان در ۲ قسط
ایمپلنت کره ای
۲.۵  میلیون تومان
ایمپلنت آلمانی
۳.۵  میلیون تومان
ایمپلنت آمریکایی
۳.۵  میلیون تومان
ایمپلنت سوئیسی
۴.۵  میلیون تومان
ایمپلنت یک روزه و فوری (ایمپلنت دیجیتال)
۴.۵  میلیون تومان